.

.

<<  Sekü  >>
.
Eğitici Çapanları :  Eğiticilerin sekmenleri, sağ kollarına taktıkları eğitici onganları ile belirginlik oluşturur.  Bir yıl sonra kademelerinde doldurdukları her yıl için sol kol onganının altına bir çizgi ilave edilir.   Eğitici çapanları aşağıdaki şekildedir.