.

.

<<  Közgü  >>
 

KÖZGÜ (Ayna; Aynada kendini görme) :

Közgü, gözgü sözcükleri ayna demektir. Aynaya baktığımızda ne görmek istiyorsak onu görürüz. Eğer kendimizi seviyorsak, nefsimiz ön planda ise bakışımız farklıdır, eğer kalbî bakıyorsak bakışımız faklı olacaktır. Sayokan’da Közgü, mânâ ile maddenin aynı anda yüzleşildiği, bu yüzleşmede bizi bize gösteren bir fırsattır.

SAYOKAN’da közgüye yüzünü dönüp, bakış (körüm) ile kapıdan içeri girildiğinde;

 

1- Dayanıklılık yüzüyle karşılaşır: SAYOKAN’a başladığından beri Ögredik (talim, eğitim) programlarına kararlı, azimli devam etmişse, bedenini zorlayan engelleri teker teker aşacaktır. Bu başarı kendini başkalarından farklı kılmamalıdır. Kendini başkalarından farklı görmesine neden olursa nefsine yenilmiş sayılır. Çünkü bu başarıyı nefsi, “gurur” kaynağı olarak gösterir ki, gurur insanoğlunun hayattaki kötü düşmanı ve en büyük engeldir.

 

Eğer başarılı olur, başarısına şöyle bir anlam yüklerse; “Bu başarım benim gereken doğruyu yapmamdan dolayı bana verilmiştir. Bu başarı benim “onurum” dur ama daima “âlemde el üstünde el vardır. Aynı şekilde gereken doğruları yapmaya devam edeceğim. Başarısız olduğum yerlerde, neden ve niçinleri arayıp eksik ve hatalarımı kapatma noktasında gayretli olacağım” yorumu, kişinin sosyal hayatında da ilişkilerini düzenli, neden sonuç ilişkilerini daha sağlıklı yorumlamasına neden olacaktır. Bu da mutluluk, kanat sahibi olmak demektir. SAYOKAN, sporcuların sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri her türlü olaya, “ben merkeziyetçi” tek boyutlu bakmalarından ziyade, çok boyutlu bakmalarını arzu ediyoruz.

 

Başarısızlıkta ise yine sebepleri dışarıda aramamak, kendimizi temize çıkarmamak gerekir. Başarısızlıkta üzülmemeli, Közgüde gördüğümüz kendimizdeki eksiklikleri gidermek için kararlı, daha çok çalışılmalıdır.

 

SAYOKAN’da toralpından yabgusuna kadar geçerli bir ilke vardır. Başarı veya başarısızlıklarda sebepleri dışta aramak acizlik ve nefsi-idir. Kendinde aramak ise erdemli ve kalbî olmak demektir.

 

2- İrtiş (kabiliyet-yetenek) yüzüyle karşılaşır: Sporcu közgüde, SAYOKAN antrenmanlarına istikrarlı, ciddi iştirak etmenin veya etmemenin sonuçlarıyla yüzleşir. SAYOKAN’a bir bilim, bir sağlık, bir ruhsal, zihinsel disiplinler olarak bakıp, ciddiyetin sağlayacağı istikrarın sadece kendisine değil, örnek teşkil etmesi sebebiyle çevresine de olumlu mesajlar veren bir sosyal sorumluluk olduğunu da görecektir. Elde ettiği ruhsal ve fiziksel kazanımlar, sosyal hayatında bir çok meşguliyetlerini de olumlu etkileyecek, olayları sükunet ile karşılamanın, çok yönlü bakabilmenin, sabırlı olmanın, insan ilişkilerinde paylaşmacı ve dayanışmacı, yumuşak huylu olmanın olumlu ve mutlu sonuçlarını yaşayacaktır. İş alanında üretken, sorun üreten değil, çözüm üreten pozitif kişilik, ruhsal, zihinsel ve fiziksel performans ile mutlak ilişkilidir. Közgüde bunları yaşamak ve farkında olmak önemli bir kazançtır.

 

3 – Sonuç yüzüyle karşılaşır ve karar verirsiniz: Karşılaştığımız sonuç ne olursa olsun, nasıl baktığımızın, nasıl yorumladığımızın, nasıl tepki verdiğimizin çıkış merkezi sadece iki yerdir. Biri nefis (ego) dir, diğeri ise kalptir. Her ikisinin aynaya bakıp da çıkardığı sonuçlar, bu sonuçlara göre tepkileri, ortaya koydukları çözümler bir birine tamamen zıttır. Yani sosyal bir varlık olarak insanın hayatında mutlu veya mutsuz olmasını, sağlıklı düşünme yeteneğini veya sağlıksız düşünmeyi bunlara bağlı olarak fiiliyatlarımız ömür çizgimizi şekillendiriyor.

 

Közgü, bedensel, zihinsel ve mana boyutunda kendimizle yüzleşmektir. Yaşama bakılırsa, nefsi-i olup “ben” diyenlerle, kalbî olup “biz” diyenler aynı yerde mi duruyorlar?

SAYOKAN’da közgü, bizi bize gösteren bir aynadır

 

1.Geçit

 Şunyu Geçidi

2.Geçit

 On (Hun) Uyul Geçidi.

3.Geçit

 Bir-Oy Bil Geçidi.

4.Geçit

 At-Oy Bil Geçidi.

5.Geçit

 Türük-Bil Geçidi.

6.Geçit

 Kut-Yak On Geçidi (Avrupa Hun)

7.Geçit

 Hazar Kağanlığı Geçidi.

8.Geçit

 Karahanlı Geçidi.

9.Geçit

 Selçuklu Geçidi.

10.Geçit

 Altınordu Geçidi.

11.Geçit

 Timur Geçidi.

12.Geçit

 Osmanlı Geçidi.

13.Geçit

 Bu Türük-Bil Geçidi (Türkistan)

NOT : Her geçidin içinde kişinin yapması gereken  ruhsal, bedensel ve tekniksel kabiliyetleriyle yüzleşeceği unsurlar ve hareketler  vardır. Bunları kurallara uygun aşarak en son Türkistan kapısına varmak zorundadır.