.

.

<<  Sıradüzen (Hiyerarşi)  >>
 
APININ ADI ANLAMI UNGUN ÖGREDİK SÜRESİ

MANAY KAPISI

         BEYAZ KUŞAK 5.TOY
Sayokan’a giriş, kabul kapısı.

TORALP 4 AY

TOY KAPISI

         GÖKÇİN  KUŞAK 4.TOY
Acemilik, bilgisizlik kapısı.

TORALP 4 AY

KUNT KAPISI

         SARI KUŞAK 3.TOY
Dayanıklılık, sadelik kapısı.

TORALP 4 AY

MAMAK KAPISI

          ALÇİN  KUŞAK 2.TOY
Sakinlik, kendine dönüş kapısı.

TORALP 4 AY

KAZAN   KAPISI

        4 BULUNG KUŞAK 1.TOY
Tüm fiziksel emeklerin karşılığını alma, ruhsal disiplinlerin hayata intikali kapısı

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
1.KÜR

        SİYAH KUŞAK 1.KÜR
Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer.4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Eğer alp, 4 Bulung kuşağın bekleme süresi sonunda 18 yaşından gün almışsa direk federasyonun 1.San sınavına katılır. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır. “2.Kür” sekmeni verilmez. Siyah kuşak 2.Kür bekleme süresi sonunda 18 yaşından gün almışsa 3.Kür verilmez direk 1.San sınavına girer.

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
2.KÜR

         SİYAH KUŞAK 2.KÜR
Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer. 4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır.

TORALP 12 Ay

Siyah Kuşak
3.KÜR

         SİYAH KUŞAK 3.KÜR
Bu sekmenin eğitimi 12 ay sürer. 4 Bulung kuşağın programları bu sekmende de devam eder. Bu sekmende bulunan Alp,  bu kür bitiminde 18 yaşına giriyorsa önündeki ilk 1.San sınavına girme hakkı kazanır. Eğer, bu kür eğitimi bitmeden 18 yaşına giriyorsa bu kürün bitmesini bekler, bitirdikten sonra 1.San sınavına girme hakkı kazanır.

TORALP 12 Ay

BAYDAR KAPISI

        SİYAH KUŞAK 1.SAN
Zenginlik, liyakat, egemenlik kapısı.

TUYUN 2 SENE BEKLEME SÜRESİ
18 yaşında olunması şarttır.

NOGAY KAPISI

       SİYAH KUŞAK 1.SAN
Azade, serbestlik kapısı. Tuyun olduktan sonra, Sayokan’ın fiziksel ve ruhsal disiplinleri ile donanmış olarak serbestliğe hak kazanmış olur.

TUYUN  

SİYAH KUŞAK
2.SAN

     Sayokan’ın içinde görev almayı düşünen veya aktif hakem olmayı veya ilerleyerek eğitimci kadrolarında olup Alplık Okulu açmayı ve halkayı büyütmek isteyenler..

EDİZ TUYUN 20 YAŞ
3 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
3. SAN

 Eğitimci seviyesi. Her 3.san Aybar demek değildir.

TALUTAY 23 YAŞ
4 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
4. SAN

 Eğitimci seviyesi. 4san Aybar demek değildir.

TALUTAY 27 YAŞ – 5 SENE BEKLEME SÜRESİ

SİYAH KUŞAK
5. SAN
     6.SAN’I HAK EDEBİLMEK İÇİN ;
SİSTEMİN TEKNİK, TAKTİK GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN AKADEMİK TEZ HAZIRLAMAK.
TALUTAY 32 YAŞ
BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
6.SAN
 -Sayokan’a üstün hizmetler vermiş olmak.
-İdari ve yönetimin verdiği görevleri mazeretsiz yerine getirmiş olma.
-Sadakatine halel getirmemiş olmak,
– Teknik liyakati üst seviyede olmak,
–  Yabgu’nun teklifi, SDF’nin onayı ile 7.San TANYU sekmesine terfi eder.
TAYANGU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
7.SAN
 – 6.San’daki koşulların devam ettirdiğinin sabit olması,
– Bölgesinde, en az 5 alplik okulunun faaliyetini sağlamak (Bu okullar 3 yıl boyunca izlenir),
– Ülke temsilcisiyse ülkesinde 10 okulun üyeliğini SDF ve SAF’a  gerçekleştirmek (Bu okullar 3 yıl boyunca izlenir).
-Yabgu’nun teklifi, SDF’nin onayı ile 8.San sekmesine terfi eder.
Not: Okulların faaliyetten düşüp kapanmaması gerekir.
TANYU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
8.SAN
  – Yabgu’nun gözetiminde, 4 teknik seminer veya kamp çalışmasında sunduğu tezi işlemesi..Ve bunun değerlendirilerek rapor halinde sunulması. (Rapor, Yabgu ve oluşturduğu kurul tarafından hazırlanır.)
– Yabgu’nun teklifi, SDF’nin onayı ile 9.San sekmesine terfi eder. Beline “Kıdemli Tanyu” kemeri takılır.
TANYU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
9.SAN
 – 6.San’daki koşulların devam ettirdiğinin sabit olması,
– Yabgu’nun yanında değişik tarihlerde ve Yabgu’nun izin verdiği zamanlarda, özel olarak 360 saati tamamlayan teknik ve teorik bir çalışma beraberliği geçirmesi.
– Yabgu’nun raporuna göre, “Yabgu Adaylık Belgesi” verilir, yada verilmez, Tanyu olarak devam eder.
EDİZ TANYU BEKLEME SÜRESİ YOKTUR.

SİYAH KUŞAK
10.SAN
 SAYOKAN DÜNYA FEDERASYONUNUN YABGU YÖNETMELİĞİNE GÖRE, YABGU SEÇİMLERİ YAPILIR. BU SEÇİME “YABGU ADAYI” BELGESİ OLANLAR KATILABİLİR. YABGU ADAYLIK BELGESİNDE YAZILI ŞAHSI ANLATAN İFADELER ÖNELİDİR. ADAYLIK  BELGELERİ OYLAMAYA KATILANLAR ARASINDA KIYAS EDİLİR. 5.SAN VE ÜZERİ SEKMELER OYLAMAYA KATILIRLAR. YABGU