.

.

<<  Bagatur  >>
 

BAGATUR  (Kahramanlık) OYUNLARINDA EN TEMEL ANLAYIŞ: 

Hangi isim altında organize edilirse edilsin tüm Bagatur (Kahrmanlık) oyunları tek temel anlayış içinde yapılır. Alp Yazılığında, her uruş için 2m çapında daireler vardır. Kaç sıklette uruş yapılacaksa o kadar daire çizilir. Dairenin içine “KABIŞ ALANI”, dışına ise “SALTUK ALANI” denir.

 

Saltuk yazılığında da da kabış yazılığında da uruş süresi 1 dakikadır. uruşlar daima kabış yazılığı içinde başlar ve 1 dakika dolunca sınayçının (Hakem) komutuyla, saltuk yazılığında ikinci 1 dakikalık uruşa devam edilir. Saltuk yazılığında da 1 dakikalık sürenin dolması ve sınayçının komutuyla, üçüncü 1 dakikalık uruş kabış yazılığı içinde devam eder. Yani 3 dakikalık bir uruşun 2 dakikası kabış yazılığında 1 dakikası ise saltuk yazılığında geçer. 5 dakikalık final uruşlarının ise 3 dakikası kabış, kalan 2 dakikası ise saltuk yazılığında geçer.

 

Saltuk Yazılığı:
Saltuk, serbest bırakılmış, azade edilmiş, hürriyetine kavuşmuş eski köle anlamına gelir. Saltuk yazılığının, sınırları geniştir ve sınır uygulaması yoktur.. Bu yazılıg genel Uruş (Müsabaka) yazılığı olduğundan alp, serbestçe ve dilediği gibi tabi ki uruş kuralları dahilinde kullanır. Bu yazılıgda yasak teknikler dışında teknik kısıtlama yoktur. Alplar, her türlü tecrübe ve deneyimini oyun kuralları içinde uygulama fırsatını bulurlar.

 

Kabış Yazılığı:
Kabış, kavuşma, birleşme, toplanma, bir araya gelmek demektir. 2m çapında bir dairedir (yuvarlaktır). Bu yazılıg teknik uygulama açısından son derece kısıtlı ve kuralları serttir. Örneğin, geri çekilmek, kaçmak, dans etmek gibi yasakları vardır. Bu alan içinde atağa-atak ile cevap verme kabiliyeti yüksek olanlar başarılı olabilirler.

 

Sayokan’da atağa-atak ifadesini “Çapına-çapın” olarak belirtiyoruz. Bu yazılıkta uygulanabilir 35 adet Çapına-Çapın irtiş dizgeleri (teknik konbinasyonlar) bulunmaktadır. Bu irtişleri uygulamada başarılı olanlar, kabış yazılığı içinde de başarılı olurlar.