.

.

<<  Ongan  >>
 

ONGAN (LOGO):
Sayokan’ın onganı 4 bölge – 4 hilal (4 Bulung-4 Ayça) anlayışına göre düzenlenmiştir. 4 Bulung için (4 yön) OK kavminin, 4 Ayçayı (4 Hilal) içinse ON kavminin tamgaları kullanılmıştır. Yani Sayokan’ın onganı Orta Asya’da iki Türk kavimi olan OK ve ON kavimlerinin tamgaları ile oluşturulmuştur.

 

 

Ongan, “OK” ve “ON” kavimlerinin tümünü bünyesine almaktadır. Dünya insanlığı Orta Asya’dan dünyaya yayıldığına göre (Bilimsel olarak kabul edilmiştir.) Bu ongan tüm dünya insanlığını altına alır.

 

Alçin (Kırmızı) Ayça : 1.Ayça olup, 1.Bölge içine girilir. Güney’in rengidir.
Kara Ayça : 2.Ayça olup, 2.Bölge içine girilir. Kuzey’in rengidir.
Sarı Ayça :  3.Ayça olup, 4.Bölgeye girilir.Güneş’in rengidir.
Gökçin (Mavi) Ayça : 4.Ayça olup, 3.Bölgeye girilir. Doğu’nun rengidir.

 

Ak ayça yerine Sarı (Güneşin rengi) ayça kullanılmıştır. Sebebi, ak rengin her zeminde belirgin olmaması, onganı kullanmada sıkıntı oluşturacağından dolayıdır.
 Urkunca (Göktürkçe) kalı “SA” harfi ise Sayokan’ın “SA” hecesidir.

 

 

4 Bulung – 4 Ayça bir anlamda tüm Asya’yı içine alan bir anlayıştır. Orta Asya milletlerinin ortak değeridir. Biraz daha genişletirsek, bilimsel olarak insanlığın dünyaya yayıldığı ikinci lakin birincisinden daha etkili coğrafik bölge Orta Asya’dır. Bu bakış açısıyla bu ongan dünya insanlığını da içine almış bulunmaktadır.

 

Bu iki tamga Sayokan’ın onganını (logo) oluşturmasının yanında, tüm tekniklerinin uygulanışında en temel teknik yapısını da meydana getirmektedir. Hatta Basagar Alplık programının altaçularının (Strateji) uygulanmasında temel kaynaktır. Kısacası, 4 Bulung – 4 Ayça (4 Yön/Bölge – 4 Hilal) olmazsa Sayokan olmaz.